OBS! Uke 28-31 vil krivivev.no ha begrenset bemanning grunnet ferieavvikling

Ordrer som kommer inn i perioden 5.juli - 4. august kan få noe lengre leveringstid

Normal drift igjen fra 05.08.24

God sommer!